Alle winkels
in het centrum »

UITSLAG DECEMBERACTIE
Trekking 15 december

KIJK HIER

Albert Heijn

De vereniging

Een winkelcentrum is meer dan een verzameling losse winkels. De Ondernemersvereniging van Zuidpolder regelt de algemene zaken en behartigt de belangen van het centrum. Zo komt er een nieuwe vloer in het centrum en worden er regelmatig evenementen georganiseerd, zoals een hobbymarkt of een shantykorenmiddag.

Ook verschijnt tweemaal per jaar de Zuidpolderkrant in heel Zeeuws-Vlaanderen en enkele plaatsen in België. Deze krant is een mooi initiatief waarmee het centrum zich als geheel goed presenteert.

Bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Winkeliers bestaat uit:

Theo Huisman (voorzitter)
Feiko Duinink (penningmeester)
Hans Murre (secretaris)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -